Ajankohtaista

Kannanotto kouluverkkoesitykseen

Share |
27.10.2015

KAMPUSLUKIOMALLIN KAIKKI VAIKUTUKSET SELVITETTÄVÄ

Keskustan Oulun kunnallisjärjestö edellyttää lukio- ja kouluverkon kehittämisestä perusteellisia lisäselvityksiä ja vaihtoehtoisia malleja ennen valtuustossa tapahtuvaa lopullista päätöksentekoa.

Jollei selkeitä säästöjä lukiokampus-mallista ole saatavissa, sitä ei tule toteuttaa esitetyssä muodossa.

Oulun kaupunki tarvitsee kipeästi rakenteellisia uudistuksia ja säästöjä. Toimenpiteet pitää kuitenkin suunnitella ja valmistella huolella ja vaikutusten arviointi pitää ulottaa pidemmälle kuin muutaman vuoden päähän. Esimerkiksi kiinteistöinvestoinneissa pitäisi laskea kokonaiskustannukset kolmenkymmenen vuoden ajalle. Lisäksi säästöjä ei pidä laskea vain yhden hallintokunnan kohdalla vaan koko kaupungin kannalta, kun yksi hallintokunta säästää se voi aiheuttaa kustannuksia toiselle hallintokunnalle. Oikeaa investointipolitiikkaa on tehtyjen investointien täysimääräinen hyödyntäminen sekä uusien investointien kohdentaminen todellisten tarpeiden mukaisesti.

Keskustan Oulun kunnallisjärjestö ei voi hyväksyä sitä, että keskittämisideologialla vaikeutetaan kaikkein nuorimpien koululaisten opintaivalta. Emme voi kannattaa myöskään sitä, että kampusmallin seurauksena taajamien elinvoima hiipuu.

04.12.2018Kannanotto: Lisää apua päihde- ja mielenterveystyöhön!
04.12.2018Kannanotto: Oulunsalolaisten hampaat vaarassa
24.09.2018Kunnallisjärjestön syyskokous 3.10.2018 klo 18.00
12.09.2018Oulun syysmarkkinoiden äänestyksen tulos
15.08.2018Lähde ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin!
26.03.2018Kannanotto: Oulussa voi toteuttaa unelmansa
09.01.2018Oulun Keskusta haluaa tarjota lähikoulut nuorimmille alakoululaisille
30.12.2017Onnea vuodelle 2018
31.05.2017Oulun Keskusta teki ehdotuksensa luottamuselimiin
14.03.2017Tapahtumakalenterissa toimintaa

Siirry arkistoon »