Tapahtumakalenteri

JärjestökoulutusKeskiviikko  14.3.2018 - Aleksinkulma Oulu

Järjestökoulutus 14.3 klo 18 Oulussa, Aleksinkulmassa (Aleksanterinkatu 9)

Käymme läpi paikallisyhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja piirin roolia sekä viestinnän kehittämistä.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja kehittämään!

 

Aatetta ja päivän politiikkaaPerjantai  16.3.2018 - Aleksinkulma, (Aleksanterinkatu 9), Oulu

Oululehti_14.3._aateilta.jpg

Kunnallisjärjestön vuosikokousMaanantai  26.3.2018 - Aleksinkulma, juhlasali, (Aleksanterinkatu 9), Oulu

Keskustan Oulun kunnallisjärjestön vuosikokous ma.26.3. klo 18.00 Aleksinkulma, juhlasali, Aleksanterinkatu 9, Oulu

Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat ja maakuntavaalien ehdokkaiden nimeäminen. 

Esityslista: 

 1. Kokouksen avaus

 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

 3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 5. Vaaliasioiden käsittely
  1. Maakuntavaalit 10/2018: Käsitellään maakuntavaaleihin 10/2018 valmistautumista. Käydään läpi ehdokashankinnan tilanne, vastuut ja aikataulu. Tehdään ehdokasesitykset piirille.
  2. Seurakuntavaalit 18.11.2018: Käsitellään seurakuntavaaleihin 2018 valmistautumista. Käydään läpi ehdokashankinnan tilanne, vastuut ja aikataulu
  3. Eduskuntavaalit 14.4.2019: Käsitellään eduskuntavaaleihin 2019 valmistautumista. Merkitään tiedoksi piirin ehdokasasettelun aikataulu. Käydään keskustelu ehdokasasettelusta ja vaaleihin osallistumisesta, tehdään tarvittaessa esitys piirille. 
  4. Euroopan parlamentin vaalit 2019: Käsitellään Euroopan parlamentin vaaleihin 2019 valmistautumista. Käydään keskustelu ehdokasasettelusta ja vaaleihin osallistumisesta, tehdään esitys tarvittaessa piirille.
    
 6. Jäsenrekisteri- ja organisaatiotalkoot, jäsenkeräys ja uusien jäsenten hankinta: Todetaan jäsenrekisteri- ja organisaatiotalkoiden päivitystila kunnan alueella ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä. Todetaan jäsenyhdistysten tietojen mahdollinen päivitystarve Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) Yhdistysrekisterissä. Keskustellaan jäsenkeräyksestä ja uusien jäsenten hankinnasta kunnan alueella.

 7. Aloitteet ja lausunnot
  1. käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet
  2. käsitellään puoluehallituksen ja piirihallituksen pyytämät lausunnot
  3. päätetään aloitteista valtuustoryhmälle, piirihallitukselle ja puoluehallitukselle
  4. päätetään aloitteiden tekemisestä puoluekokoukselle

 8. Toimintakertomukset vuodelta 2017: Esitetään kunnallisjärjestön ja kunnanvaltuustoryhmän toimintakertomukset vuodelta 2017 ja päätetään niistä, sekä kuullaan kertomus kirkkovaltuustoryhmän toiminnasta.

 9. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus: Esitetään kunnallisjärjestön tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

 10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen: Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

 11. Edustajat ja varaedustajat puoluekokoukseen: Suomen Keskustan puoluekokoukseen, Sotkamo 8. - 10.6.2018. Valitaan kunnallisjärjestön kolme (3) edustajaa ja kolme (3) varaedustajaa puoluekokoukseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

 12. Evästykset kokouksiin lähteville, luottamushenkilöiden toimintaselostukset ja kunnallispolitiikan ajankohtaiset: Annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville paikallisyhdistyksen edustajille sekä kuullaan paikalla olevien luottamushenkilöiden toimintaselostukset, sekä käsitellään paikalliseen kunnallispolitiikkaan liittyvät kysymykset.

 13. Keskustelu ajankohtaisesta poliittisesta teemasta: Keskustellaan ajankohtaisesta johtokunnan esittämästä valtakunnallisesta ja/tai paikallisesta poliittisesta teemasta. Esimerkiksi ”Sipilän hallituksen yli 200 tekoa” -listauksen pohjalta.

 14. Kokouksen kannanotto tai tiedote: Päätetään kokouksen kannanotosta tai tiedotteesta.

 15. Muut asiat: Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.

 16. Kokouksen päättäminen