Share |

Keskustan Oulun kunnallisjärjestö

Oulussa toimivien Keskustan paikallisyhdistysten yhteistyö- ja kattojärjestö tekee yhdessä valtuustoryhmän kanssa oululaista kunnallispolitiikkaa ja on siten vaikuttamassa vahvasti yhteisiin asioihin.

Kunnallisjärjestö on myös aktiivinen toimija keskustalaisessa järjestö- ja kenttätyössä. Lisäksi se toimii vaaleissa paikallisena organisoijana. Kunnallisjärjestön toimintaa ohjaa johtokunta.

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Juho Tuominen

Kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja

Kati Hannila puh. 050 466 7386, kati.m.hannila(at)gmail.com

Kunnallisjärjestön sihteeri

Tuija Tikkanen, puh. 044 5455842, tuija.tikkanen(at)kotinet.com

Rahastonhoitaja

Eeva-Liisa Vilmi, eeva-liisa.vilmi(at)pp.inet.fi

 

Muu johtokunta:

Arvi Mäläskä, arvi.malaska(at)eduouka.fi

Auli Hepokagas, auli.hepokangas(at)dnainternet.net

Eero Pernu, eeropernu1(at)gmail.com

Hannes Kortesalmi, hannes.kortesalmi(at)ouka.fi

Hannu Häikiö

Kari Vuollo

Lauri Kauppila

Matti Karhula, matti.karhula(at)karhulat.fi

Suvi Helanen

Vaalipäällikkö

Juhani Heikkinen, puh. 0400 157 075, jussiheikk(at)hotmail.com

Kunnallisjärjestön tarkoituksena on:

  • yhdistää koko Oulun alueella Keskustan jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä sekä puolueen kannattajia.
  • johtaa yhdessä valtuustoryhmän kanssa Keskustan kunnallispoliittista toimintaa alueellaan sekä koota jäseniä ja kunnallisia luottamushenkilöitä toimimaan ja vaikuttamaan kunnallispoliittisten aloitteiden toteuttamiseksi.
  • arvioida yhteiskunnan kehitystä ja tulevaisuutta sekä sen perusteella tehdä aloitteita ja vaikuttaa paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla elinolojen parantamiseksi Keskustan periaatteiden mukaisesti.
  • tarjota jäsenille, luottamushenkilöille ja muille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille mahdollisuuksia kehittää itseään sekä virittää kiinnostusta yhteiskunnallista toimintaa kohtaan.
  • luoda edellytyksiä jäsenyhdistysten toiminnalle ja vahvistaa kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevuutta, hengellisiä arvoja, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, turvallisuutta ja yhteisvastuuta.