Share |

Keskustan Oulun kunnallisjärjestö

Oulussa toimivien Keskustan paikallisyhdistysten yhteistyö- ja kattojärjestö tekee yhdessä valtuustoryhmän kanssa oululaista kunnallispolitiikkaa ja on siten vaikuttamassa vahvasti yhteisiin asioihin.

Kunnallisjärjestö on myös aktiivinen toimija keskustalaisessa järjestö- ja kenttätyössä. Lisäksi se toimii vaaleissa paikallisena organisoijana. Kunnallisjärjestön toimintaa ohjaa johtokunta.

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Sirpa Tikkala puh. 040 5115436, sirpa.tikkala(at)ouka.fi

Kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja

Lauri Kauppila, 040 0388 103, lauri.kauppila(at)tietokeskus.com

Kunnallisjärjestön sihteeri

Marko Soini, 045 205 677, marko.soini(at)saunalahti.fi

Rahastonhoitaja

Kari Vuollo,  050 5671520, kari.vuollo(at)gmail.com

 

Muu johtokunta:

Aki Kontio

Eero Pernu

Hannes Kortesalmi

Jani Alakangas

Kari Vuollo

Raimo Hämeenniemi

Suvi Helanen

Tauno Anttonen

Titta Tiri-Luukkonen

Tuija Tikkanen

Vaalipäällikkö

Juhani Heikkinen, puh. 0400 157 075, jussiheikk(at)hotmail.com

Kunnallisjärjestön tarkoituksena on:

  • yhdistää koko Oulun alueella Keskustan jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä sekä puolueen kannattajia.
  • johtaa yhdessä valtuustoryhmän kanssa Keskustan kunnallispoliittista toimintaa alueellaan sekä koota jäseniä ja kunnallisia luottamushenkilöitä toimimaan ja vaikuttamaan kunnallispoliittisten aloitteiden toteuttamiseksi.
  • arvioida yhteiskunnan kehitystä ja tulevaisuutta sekä sen perusteella tehdä aloitteita ja vaikuttaa paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla elinolojen parantamiseksi Keskustan periaatteiden mukaisesti.
  • tarjota jäsenille, luottamushenkilöille ja muille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille mahdollisuuksia kehittää itseään sekä virittää kiinnostusta yhteiskunnallista toimintaa kohtaan.
  • luoda edellytyksiä jäsenyhdistysten toiminnalle ja vahvistaa kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevuutta, hengellisiä arvoja, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, turvallisuutta ja yhteisvastuuta.