Share |

Keskustan Oulun kunnallisjärjestö

Oulussa toimivien Keskustan paikallisyhdistysten yhteistyö- ja kattojärjestö tekee yhdessä valtuustoryhmän kanssa oululaista kunnallispolitiikkaa ja on siten vaikuttamassa vahvasti yhteisiin asioihin.

Kunnallisjärjestö on myös aktiivinen toimija keskustalaisessa järjestö- ja kenttätyössä. Lisäksi se toimii vaaleissa paikallisena organisoijana. Kunnallisjärjestön toimintaa ohjaa johtokunta.

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Sirpa Tikkala, Jääli puh. 040 511 5436 Sirpa.Tikkala@ouka.fi

Kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja
Lauri Kauppila, Haukipudas puh. 0400 388 103 lauri.kauppila@systemastore.fi

Kunnallisjärjestön sihteeri
Kari Vuollo, Oulu puh. 050 567 1520 kari.vuollo@gmail.com

Rahastonhoitaja

Eeva-Liisa Vilmi, Jääli eeva-liisa.vilmi@pp.inet.fi

 

Muu johtokunta:

Matti Karhula, Oulu matti.karhula@karhulat.fi

Atso Sipola, Oulu atso.sipola@gmail.com

Arvi Mäläskä, Oulunsalo arvi.malaska@eduouka.fi

Julius Norrena, Oulu julius.norrena@gmail.com

Auli Hepokagas, Oulu auli.hepokangas@dnainternet.net

Seppo Isohookana, Kello seppo.isohookana@luukku.com

Veli Kortesalmi, Yli-Ii veli.kortesalmi@pp.inet.fi

Hannes Kortesalmi, Haukipudas hannes.kortesalmi@ouka.fi

Matti Still, Oulu matti.still@kotikone.fi

Eero Pernu, Oulunsalo eeropernu1@gmail.com

 

Vaalipäällikkö

Juhani Heikkinen, Oulu puh. 0400 157 075
jussiheikk@hotmail.com

Kunnallisjärjestön tarkoituksena on:

  • yhdistää koko Oulun alueella Keskustan jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä sekä puolueen kannattajia.
  • johtaa yhdessä valtuustoryhmän kanssa Keskustan kunnallispoliittista toimintaa alueellaan sekä koota jäseniä ja kunnallisia luottamushenkilöitä toimimaan ja vaikuttamaan kunnallispoliittisten aloitteiden toteuttamiseksi.
  • arvioida yhteiskunnan kehitystä ja tulevaisuutta sekä sen perusteella tehdä aloitteita ja vaikuttaa paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla elinolojen parantamiseksi Keskustan periaatteiden mukaisesti.
  • tarjota jäsenille, luottamushenkilöille ja muille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille mahdollisuuksia kehittää itseään sekä virittää kiinnostusta yhteiskunnallista toimintaa kohtaan.
  • luoda edellytyksiä jäsenyhdistysten toiminnalle ja vahvistaa kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevuutta, hengellisiä arvoja, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, turvallisuutta ja yhteisvastuuta.